Epson XP-8500 – Første erfaringer

Som amatørfotograf gir det en ekstra glede å styre hele prosessen fra bildet blir tatt i kameraet fram til en ferdig papirkopi.

Tidligere skjedde dette i mørkerommet (som nå fungerer som rotelager), mens nå har datamaskiner og fotoskrivere overtatt den siste del av prosessen fram mot ferdig papirbilde.

Jeg har tidligere investert i en Epson SureColor P600 skriver som takler papirstørrelser opp til A-3 pluss. Men det som har irritert meg med denne skriveren, er at den skifter ut det svarte blekket ved veksling mellom matt og blankt papir, noe som tar lang tid og bruker en masse kostbart blekk unødvendig.

Jeg har derfor investert i en ny skriver som kun tar papirformater opp til A-4. Denne bruker jeg i hovedsak for å teste ut ulike typer av matt papir.  En stor fordel med Epson XP-8500 er at den bruker det samme svarte blekket både til blankt og matt papir. I tillegg håndterer den fint papirtykkelser opp til 300 gram.

I forbindelse med kjøpet av ny skriver har jeg anskaffet disse papirtypene:

  • Scandinavian Photo Matte Professional 230 gram
  • MOAB Entrada Textured 300 gram (matt papir med tekstur)
  • Hahnemühle William Turner  190 gram (matt papir med tekstur)
  • MOAB Slickrock 300 gram (blankt papir med sølv metallisk overflate)

Jeg har ikke lastet ned profilene til de ulike papirtypene, men får allikevel gode resultater med de ordinære papirvalg som ligger i skriverdriveren.

Et godt sluttprodukt handler om å koble de ulike motivtypene til ulike papirtyper for å skape et fotografisk uttrykk som stemmer med motivet.