Kunst eller kitsch?

Et derivat med utgangspunkt i en fotoseanse fra 2013.

Innledning

Kunst og kitsch er begreper som ofte brukes for å beskrive forskjellige former for estetiske uttrykk. Det er imidlertid en rekke forskjeller mellom de to begrepene.

Kunst anses ofte for å være originalt, unikt, og å uttrykke kreativitet og talent hos kunstneren. Det er ofte laget med det formål å uttrykke eller formidle en idé eller følelse. Kunst kan være både høy- og lavkulturell og kan være laget av profesjonelle og amatører.

Kitsch derimot er ofte sett på som kommersialisert og kunstig. Det er laget for å appellere til den brede massen, og ikke for å uttrykke noe særlig kunstnerisk eller intellektuelt. Kitsch er ofte sett på som lite originalt og ofte over-sentimentale, og kan være laget av industrielt produserende fabrikker.

En annen viktig forskjell er at kunst ofte kan ha en dypere mening eller budskap, mens kitsch ofte er laget for å selge og underholde, og ikke å formidle noe som helst mer enn det.

Enkelte ganger kan det være vanskelig å skille kunst fra kitsch, siden kunst kan bli sett på som kitsch av noen, og kitsch kan bli sett på som kunst av andre. Begge deler kan ha likheter, men deres intensjoner og formål er ofte forskjellig.

Forskjeller mellom kunst og kitsch

Kunst anses ofte for å være originalt, unikt, og å uttrykke kreativitet og talent hos kunstneren. Det er ofte laget med det formål å uttrykke eller formidle en idé eller følelse. Kunst kan være både høy- og lavkulturell og kan være laget av profesjonelle og amatører.

 • Kitsch derimot er ofte sett på som kommersialisert og kunstig. Det er laget for å appellere til den brede massen, og ikke for å uttrykke noe særlig kunstnerisk eller intellektuelt. Kitsch er ofte sett på som lite originalt og ofte over-sentimentale, og kan være laget av industrielt produserende fabrikker.
 • En annen forskjell er at kunst ofte kan ha en dypere mening eller budskap, mens kitsch ofte er laget for å selge og underholde, og ikke å formidle noe som helst mer enn det.
 • Kitsch kan også være billig å (masse)produsere og designet for å appellere til den brede massen, i stedet for å være ment for kunsteksperter eller kunstkritikere, mens kunst er ofte produsert av kunstnere og ment å være av høyere kvalitet.
 • Kunst kan også være vurdert på høyere priser i markedet, hvor kitch ofte selges til lavere priser.

Det er viktig å understreke at disse er generelle forskjeller, og at det kan være unntak fra disse reglene. Noen kunstverk kan ha enkelte elementer av kitsch, eller kitsch kan brukes som et bevisst valg av kunstneren for å formidle en idé eller kommentere samfunnet.

Er dette bildet kunst eller kitsch?

Kaldfront: Derivat av foto fra 2013.

Sjekkliste kunst:

 • Er bildet originalt? JA, det er skapt av fotografen.
 • Er bildet unikt? TJA: I og med at det ligger ute på internett kan det lett stjeles.
 • Uttrykke bildet kreativitet og talent hos kunstneren? JA, fotografen har hatt en idé både når bildet ble tatt og i den videre behandling på datamaskinen.
 • Er det laget med det formål å uttrykke eller formidle en idé eller følelse? JA: fotografen har prøv å uttrykke en følelse.
 • Har bildet en dypere mening eller budskap? TJA: Det er opp til betrakteren å legge følelser i bildet eller finne et budskap
 • Kan bildet oppnå høye priser i markedet? NEI.

Sjekkliste kitsch:

 • Er bildet kommersialisert og kunstig? NEI: Bildet antas ikke å ha et kommersielt potensiale.
 • Appellerer bildet til den brede massen? NEI: Kun for spesielt interesserte.
 • Er bildet lite originalt og oversentimentalt? NEI.
 • Er bildet laget for å selge eller underholde? NEI.
 • Er bildet billig å masseprodusere? JA: Det kan enkelt masseproduseres ved moderne teknikker for print eller trykk.

Konklusjon:

Jeg anser meg for å være en søkende amatørfotograf og velger å kalle denne type bilder for derivater fra foto. Det er vanskelig å vurdere om bildet bør defineres som kunst eller kitsch.

PS: Roboten ChatGPT har hjulpet med med å produsere denne teksten.

Til slutt:

Bildet nedenfor tenderer vel til å bli klassifisert som kitsch i og med at det er «lett fordøyelig», dekorativt og ligner på et maleri selv om det er en digital produksjon fra kamerabrikken til datamaskina. Men kanskje det er et motiv som ikke alle ser på sin vandring rundt tjernet…

Lav sol ved Nordbytjernet desember 2022.

Derivater fra foto

Damvoktere: Bildet er tatt under flommen i Glomma i mai 2013.

Når jeg viser fram mine bilder til fotovenner og andre bekjente, får jeg ofte kommentarer om at dette ikke er et fotografi – det er noe annet.

Motlys ved Funnefoss: Bildet er tatt i oktober 2021.

Jeg vil da hevde at jo, det er et fotografi. Jeg har selv tatt bildet ved bruk av et analogt eller digitalt kamera og da må det jo kunne kalles et fotografi…

Men jeg må innrømme at det bildet jeg viser fram i liten grad ligner på det bildet som kom fra filmen eller bildebrikken. Jeg har etterbehandlet bildet ved bruk av ulike programmer og teknikker. Jeg kan også lage nye bilder ved bruk av «dobbelteksponeringer» fra egne bilder ved bruk av lag i PhotoShop Elements.

Spørsmålet er da: Hva er dette når det er et fotografi men allikevel ikke er det? For å finne svaret måtte jeg ty til min venn ChatGPT som svarer på oppgaver ved bruk av kunstig intelligens. Da fikk jeg svar på mitt spørsmål:

«Derivater fra foto refererer til å lage en variant av et foto, enten ved å endre selve bildet eller ved å lage en ny versjon av det. Det finnes mange måter å lage derivater av foto på, avhengig av hva man ønsker å oppnå. Noen eksempler på å lage derivater av foto kan være:

 • Endre fargen på et foto ved hjelp av bildebehandlingsverktøy
 • Croppe et foto for å fjerne uønskede elementer eller for å gi det en annen form
 • Legge til tekst, bilder eller andre elementer på et foto ved hjelp av bildebehandlingsverktøy
 • Lage en animasjon av et foto ved hjelp av bildebehandlingsverktøy eller spesialverktøy for animasjon
 • Lage en print av et foto ved å skrive ut det på papir eller på en annen type medium
 • Lage en digital versjon av et foto ved å scanne det inn eller ved å fotografere det med en digital kamera

Derivater av foto kan være nyttige for å gi et bilde en ny form eller for å tilpasse det til ulike formål, for eksempel for å bruke det i en presentasjon eller i en trykket publikasjon.»

På bakgrunn av denne utredning fra min gode venn Chat-roboten har jeg derfor valgt å kalle mine bilder derivater fra foto selv om de kan minne om ulike bildeuttrykk som er kjent fra andre kunstneriske teknikker.

Airport Arrival: Innflygingslysene til flyplassen på Gardermoen.
Båtnaust i Roan: Bildet er scannet fra Kodachrome lysbildefilm.
Motlys i skogen: Bildet er tatt ved Nordbytjernet i desember 2022.
Utsikt fra Selbuvegen i Malvik: Bildet er tatt i januar 2005.
Vinter ved Nordbytjernet: Bildet er tatt i januar 2017.
At the End of the Day: Bildet er tatt ved Eidsvoll verk i februar 2012.
Morgenbad i Glomma: Bildet er tatt i november 2022.