Fra småbildeformat til «Full Frame»

Begrepet 135 (ISO 1007) ble introdusert av Kodak i 1934[1] som en betegnelse på et film- og kassettformat. Formatet benytter rullefilm med en bredde lik 35 mm. Formatet kombinerer en kompakt størrelse med forholdsvis høy bildekvalitet, og er det mest brukte filmformatet for systemkameraer.

Ruller med 135-film selges innelukket i en lystett metallkassett med 24 eller 36 bilder som gjør det mulig å lade fotoapparater med filmen i dagslys. Filmen er rullet opp på en spole inne i kassetten og stikker ut gjennom en smal spalte utstyrt med sorte fiber for at ikke lys skal trenge inn. For å bruke filmen plasseres kassetten i en fordypning på høyre side i kamerahuset. Filmen trekkes deretter ut gjennom spalten og festes til en spole på venstre side i kameraet. Når alle bilderuter på filmen er eksponert, må filmen spoles tilbake inn i kassetten igjen. Kassetten beskytter den eksponerte filmen mot lys og mekanisk påvirkning inder transport til laboratorium for fremkalling.

Det selskapet framfor noe som bidro til å gjøre dette filmformatet populært for stillbilder er Leitz i Wetzlar. Selskapets sjef for produktutvikling, Oskar Barnack, begynte rundt 1913 å eksperimentere med 35mm-film i ulike kameraer. Pga. kinofilmes popularitet var formatet billig og lett tilgjengelig. I 1923 ble en liten serie (serienummer 100 til 130) av det som skulle bli Leica-kameraet produsert, og i 1925 startet ordinær serieproduksjon. Leica hadde et negativformat som målte 36 x 24 mm. Leica var på ingen måte det eneste stillbildekameraet som benyttet dette formatet på denne tiden, men fordi Leica-kameraene ble kjent for presisjonsmekanikk, objektiver av høy kvalitet, og fordi mange kjente fotografer tok merket i bruk, ble Leica raskt det mest anerkjente merket som benyttet 35mm-film.

Kilde: Wikipedia

Det lille filmformatet møtte selvsagt motstand fra etablerte fotografer som opererte med bladfilm i størrelse som et A-4 ark. Den legendariske fotografen Ansel Adams hadde etter sigende en tommelfingerregel om at bilder maksimalt kunne kopieres til 4 ganger filmens størrelse. Med andre ord kunne et fotografi fra et småbildekamera maksimalt forstørres til 14,4 * 9,6 cm dersom det skulle ha brukbar kvalitet. Vi som har levert negativ fil til kopiering i laboratorium husker godt at kopiene gjerne kom i størrelse 9*13 eller 10*15.

Ansel Adams hadde et solid stativ for sitt storformatkamera da ha fotograferte i Yosemite nasjonalpark.

Imidlertid var mulighetene for kopiering i god kvalitet av større formater avhengig av flere faktorer:

 • Filmens lysfølsomhet: En lavt ISO-verdi (50-100) ga finere korn og tålte forstørring bedre.
 • Kameraets tekniske og optiske kvaliteter: Det var på dette området Leica la grunnlaget for sin suksess ved at de produserte optikk av høyeste kvalitet.
 • Optikken i forstørrelsesapparatet: Det hjelper ikke med god optikk på kameraet dersom forstørrelsesapparatet ikke kan utnytte kvaliteten i negativet.
 • Den kjemiske behandling av film og papir: For å få det beste ut av filmen kreves det nøyaktighet med temperatur og tid under framkallingen. Noen hurtiglabber kunne også slurve med kjemikaliene slik at resultat og holdbarhet ble dårlig.

En av fotohistoriens største navn, Henri Cartier Bresson, er kjent for sine berømte fotografier fra dagligliv og krig. Han sverget til Leica kamera og 50 mm. normalobjektiv.

Ved overgangen til digitale kamera satset særlig Nikon og Canon på såkalte «full frame» bildebrikker som hadde den samme størrelsen som en 135 mm filmrute. Den gamle diskusjonen om sammenhengen mellom størrelse og kvalitet gjentok seg og mange mente at kameraer med mindre brikker som APC og Four-Thirds ikke kunne gi like gode resultater som «full frame».

Diskusjonen går fortsatt på internett om hvor stor en bildebrikke må være for å gi et fullgodt resultat. Mange sverger til «full frame» mens studiofotografer og profesjonelle landskapsfotografer kanskje vil ha et medium format kamera.

Det hevdes sterkt at en større brikke kan fange mer lys – og derfor kan gjengi detaljer bedre og gi et bedre dynamisk omfang. Man bruker gjerne en analogi om at hvis du setter en bøtte ut i regnvær vil den kunne fange mer regnvann enn hvis du setter ut et lite glass.

I midlertid er det en lovmessighet at større brikker forutsetter større, tyngre og mer kostbare kamerahus og objektiver. Men: Det kameraet som gir de beste mulighetene for å fange er minneverdig øyeblikk er det kameraet du faktisk har med deg ut på tur. Et oppsett med medium format kamera og objektiver kan bli svært tung å dra med seg. Derfor ender (dessverre) stadig flere opp med å ta med seg en mobiltelefon i lomma. Det vil derfor alltid være et kompromiss mellom vekt/volum og bildekvalitet når du skal ta med et kamera.

Illustrasjonen over viser sammenhengen mellom ulike kameratyper og størrelsen på bildebrikken.

Alle objektiver (og smarttelefoner) har informasjon om brennvidden. Da er det viktig å huske at bildevinkelen ved ulike sensorstørrelser varierer. Selv bruker jeg for det meste 4/3 sensorer. Da vil jeg bruke ca. 50 mm., 25 mm. og 12 mm. objektiver for å få det samme utsnittet som ved bruk av 100 mm. (kort tele), 50 mm. (normalobjektiv) og 24 mm. (vidvinkel) på et «full-frame» kamera.

Tabellen viser sammenhengen mellom størrelsen på bildebrikken og brennvidder for normal-, tele- og vidvinkelobjektiver.

Til slutt: Dess mindre bildebrikke, med tilhørende kortere brennvidde, innebærer at dybdeskarpheten – ved samme blenderverdi – øker. Hvis jeg har et four-thirds 25 mm. normalobjektiv med med største blenderåpning f 2,0 vil det tilsvare et «full-frame» normalobjektiv med lysstyrke f 4,0. Fotografer som er opptatt av uskarp bakgrunn vil derfor tendere til å bruke kameraer med større bildebrikke.

4/3 kameraer har en bildebrikke hvor hvor arealet er ca. 25% av arealet på «full-frame» sensorer og derved fanger 1/4-del av lysmengden ved samme kombinasjon av ISO-verdi, lukkertid og blender. For å oppnå tilsvarende bildekvalitet mht. støy og dynamisk omfang som kameraer med «full-frame» bildebrikke, anbefales det derfor å sette ISO-verdien 2 steg lavere. Eksempelvis vil 200 ISO på micro4/3 tilsvare ISO 800 på «full-frame» i bildekvalitet. Denne ulempen kan kompenseres ved å bruke objektiver med høy lysstyrke – eksempelvis – normalobjektivet M.Zuiko MFT 25mm f/1.2 PRO. I tillegg har Olympus sine kamera en effektiv innebygd bildestabilisator som gjør at man kan bruke lengre lukkertider uten å få uskarpe bilder.

Dette er ikke et svart/hvitt bilde

Dette bildet er tatt med bruk av et Fujifilm X-100 kamera hvor filmsimuleringen var satt til B&W Yellow filter.

Moderne digitalkamera har gjerne mulighet for å simulere gammeldags film – enten svart/hvitt – eller farger – som blir lagret som *jpg filer. Fujifilm har som kjent en historie som produsent av populære filmer, eksempelvis Velvia. Fujifilm klarte, i motsetning til Kodak, å følge med i skiftet fra analog til digital fotografi. De har utviklet et stort utvalg av gode kamera og objektiver.

Fujifilm klarte også å knekke koden for å gjøre seg attraktive for fotografer som er vokst opp med analoge kamera. Fujifilm X-100 ble, på grunn av sitt retro design, et kamera som mange fotografer – inkludert meg selv – bare «måtte ha». Når jeg brukte kameraet ble jeg ofte spurt om jeg fortsatt fotograferte med film.

Fujifilm X-100 har et retro design som bringer tankene tilbake til de gode gamle rammesøker kamera.

Som anerkjent filmprodusent kan Fujifilm x-100 simulere velkjente filmer som Provia, Velvia, Astia samt monokrom film med gult, rødt og grønt filter.

I svart/hvitt påvirker disse filtrene bildene slik:

 • Gult filter: Noe mørkere himmel og lysere gult
 • Rødt filter: Svært mørk himmel – røde bildeelementer blir lysere
 • Grønt filter: Grønt gress blir lysere, mens røde blomster blir mørkere

Imidlertid dreier det seg om ulik prosessering av fargebalanse og kontrast for å oppnå ulike effekter i den svart/hvite *jpg- filen. Dersom du også lagrer bildet i RAW-format vil du se at det faktisk er et fargebilde som er lagret på brikken:

Her er bildet fra RAW-filen som er «framkalt» i RAW-konverteren.

Som amatørfotograf kan jeg ha glede av å fotografere i svart/hvitt. Den elektroniske søkeren gjør at jeg ser motivet på en annen måte og lettere kan lete etter geometri og vurdere komposisjon og kontraster mellom ulike elementer før jeg tar bildet. Effekten av de ulike filtrene vises umiddelbar i søkeren. MEN: Jeg vil alltid fotografere slik at bildene lagres både i *jpg- og raw-format. Det gir en frihet til å vurdere om det aktuelle motivet fungerer best med eller uten farger.

Det finnes imidlertid en type kamera som utelukkende registrerer gråtoner på brikken, slik at du ikke har mulighet til å lage kopier i farge, nemlig Leica Monochrom:

Leica Monochrom er et meget kostbart kamera som utelukkende er laget for fotografering i svart/hvitt. Prisen er p.t. ca. 100.000,- kr.

Leica Monchrom er et ekte sorthvitt-kamera. Selv råformatet (DNG) er i gråtoner. Ved å droppe det typiske RGB-/Bayer-filteret får hver bildesensor høyere følsomhet. Dessuten unngås, i følge produsenten, oppløsnings- og skarphetstapet som ellers følger av interpolering når vanlige RGB-kameraer bygger opp piksler. På toppen av dette har bildebrikken heller ikke et lavpassfilter, som gjerne benyttes for å diffusere bildet og unngå moiré-mønster. Resultatet er høy følsomhet, stort toneomfang  og suveren detaljgjengivelse – med en tilvarende pris.

Ville jeg kjøpt en Leica Monochrom til denne prisen? Nei, da ville jeg heller brukt 30.000,- kr på objektiver og valgt en rimeligere Leica M som både gir farge- og svart/hvitt-bilder.

Tanker om fotonettstedet flickr

Cold War

Jeg har vært medlem av flickr i snart 16 år. Grunnen til jeg meldte meg inn, var at flickr i 2006 var et svært populært nettsted hvor ivrige fotoamatører kunne poste sine bilder og gi tilbakemeldinger til andre medlemmer. En fotostrøm på flickr var – og er fortsatt – en mulighet til å komme i kontakt med privatpersoner, institusjoner og næringsliv som ønsker å bruke bilder til ulike formål. Til å begynne med var det utelukkende bilder tatt med fotoapparater som ble lastet opp, mens mobiltelefonene også har økt sin «markedsandel» også på dette nettstedet.

Personlig har jeg i denne perioden fått mer enn 4,6 millioner klikk på mine bilder – tilsvarende drøyt 800 daglige visninger.

De tre bildene som er mest besøkt er disse:

 • Cold War: 46.460 visninger
 • Romsdalsfjorden #2 (landskap Norge): 22.423 visninger
 • Fra / From Bud (Photomatix version): 18.763 visninger

Bildene er tatt tidlig i min digitale karriere som hobbyfotograf og håper at de bildene jeg nå tar, er av en bedre kvalitet. Det var imidlertid lettere å få «likes» og kommentarer da nettstedet ennå ikke hadde fått så mange medlemmer som det har i dag.

Romsdalsfjorden #2

I løpet av disse 15 årene har nettsteder som Facebook, Instagram med flere overtatt fullstendig når det gjelder volum på opplasting av bilder. Hovedgrunnen til dette er vel at mobiltelefonene har overtatt for kompaktkameraene på grunn av tilgjengelighet og stadig bedre bildekvalitet. Det er også meget lett å laste bilder fra mobiltelefonen rett opp til ulike nettsteder i øyeblikket etter at bildet er tatt.

Fra / From Bud (Photomatix version)

Så hvordan går det med flickr i denne utviklingen? Stuper interessen i takt med den reduserte etterspørsel etter fotoapparater?

Oppdatert statistikk fra flickr per februar 2022 viser at nettstedet har et daglig snitt på 41.600 brukere som laster opp bilder. Grafen over viser de 10 mest populære produsenter av fotografisk utstyr som brukerne benytter for å laste opp bilder på flickr.

 • De fleste brukerne (34,1 %) laster opp bilder som er tatt med mobiltelefoner fra Apple.
 • Canon og Nikon følger på de neste plassene med til sammen 43,5 % av de daglige brukerne. Brukere av disse to kameramerkene sverger til speilrefleks med henholdsvis 83 % og 88 % andeler. Kun 6 % av fotografer som bruker Canon eller Nikon benytter seg av selskapenes speilløse kameraer.
 • Det er brukere av Olympus (76 %), Fujifilm (73%) og Sony (57%) som laster opp bilder som er tatt med speilløse fotoapparater.

Det totale antallet brukere fordelt på ulike fotografiske redskaper fordeler seg slik:

Antall daglige brukere (gjennomsnitt)
DSLR16 02139 %
Cameraphone15 36337 %
Mirrorless Camera5 61614 %
Point & Shoot3 98110 %
iPad3091 %
Camcorder1960,5 %
Digital Rangefinder (Leica M)820,2 %

Tallene viser at 62 % av medlemmene fortsatt bruker ulike typer fotoapparater når de skal laste opp bilder til flickr, men at brukerne av mobiltelefonene har økt sin andel til 38%.

Som en oppsummering kan jeg vel si at fotoapparatene fortsatt er et foretrukket redskap når medlemmer på flickr produserer og laster opp bilder. Jeg håper at fotografering i noe saktere tempo med utstyr som er designet for å ta ulike typer bilder fortsatt blir populært blant fotoamatører og at det i også fremtiden er et marked for å produsere fotoapparater med et godt utvalg av optikk.