Tanker om fotonettstedet flickr

Cold War

Jeg har vært medlem av flickr i snart 16 år. Grunnen til jeg meldte meg inn, var at flickr i 2006 var et svært populært nettsted hvor ivrige fotoamatører kunne poste sine bilder og gi tilbakemeldinger til andre medlemmer. En fotostrøm på flickr var – og er fortsatt – en mulighet til å komme i kontakt med privatpersoner, institusjoner og næringsliv som ønsker å bruke bilder til ulike formål. Til å begynne med var det utelukkende bilder tatt med fotoapparater som ble lastet opp, mens mobiltelefonene også har økt sin «markedsandel» også på dette nettstedet.

Personlig har jeg i denne perioden fått mer enn 4,6 millioner klikk på mine bilder – tilsvarende drøyt 800 daglige visninger.

De tre bildene som er mest besøkt er disse:

  • Cold War: 46.460 visninger
  • Romsdalsfjorden #2 (landskap Norge): 22.423 visninger
  • Fra / From Bud (Photomatix version): 18.763 visninger

Bildene er tatt tidlig i min digitale karriere som hobbyfotograf og håper at de bildene jeg nå tar, er av en bedre kvalitet. Det var imidlertid lettere å få «likes» og kommentarer da nettstedet ennå ikke hadde fått så mange medlemmer som det har i dag.

Romsdalsfjorden #2

I løpet av disse 15 årene har nettsteder som Facebook, Instagram med flere overtatt fullstendig når det gjelder volum på opplasting av bilder. Hovedgrunnen til dette er vel at mobiltelefonene har overtatt for kompaktkameraene på grunn av tilgjengelighet og stadig bedre bildekvalitet. Det er også meget lett å laste bilder fra mobiltelefonen rett opp til ulike nettsteder i øyeblikket etter at bildet er tatt.

Fra / From Bud (Photomatix version)

Så hvordan går det med flickr i denne utviklingen? Stuper interessen i takt med den reduserte etterspørsel etter fotoapparater?

Oppdatert statistikk fra flickr per februar 2022 viser at nettstedet har et daglig snitt på 41.600 brukere som laster opp bilder. Grafen over viser de 10 mest populære produsenter av fotografisk utstyr som brukerne benytter for å laste opp bilder på flickr.

  • De fleste brukerne (34,1 %) laster opp bilder som er tatt med mobiltelefoner fra Apple.
  • Canon og Nikon følger på de neste plassene med til sammen 43,5 % av de daglige brukerne. Brukere av disse to kameramerkene sverger til speilrefleks med henholdsvis 83 % og 88 % andeler. Kun 6 % av fotografer som bruker Canon eller Nikon benytter seg av selskapenes speilløse kameraer.
  • Det er brukere av Olympus (76 %), Fujifilm (73%) og Sony (57%) som laster opp bilder som er tatt med speilløse fotoapparater.

Det totale antallet brukere fordelt på ulike fotografiske redskaper fordeler seg slik:

Antall daglige brukere (gjennomsnitt)
DSLR16 02139 %
Cameraphone15 36337 %
Mirrorless Camera5 61614 %
Point & Shoot3 98110 %
iPad3091 %
Camcorder1960,5 %
Digital Rangefinder (Leica M)820,2 %

Tallene viser at 62 % av medlemmene fortsatt bruker ulike typer fotoapparater når de skal laste opp bilder til flickr, men at brukerne av mobiltelefonene har økt sin andel til 38%.

Som en oppsummering kan jeg vel si at fotoapparatene fortsatt er et foretrukket redskap når medlemmer på flickr produserer og laster opp bilder. Jeg håper at fotografering i noe saktere tempo med utstyr som er designet for å ta ulike typer bilder fortsatt blir populært blant fotoamatører og at det i også fremtiden er et marked for å produsere fotoapparater med et godt utvalg av optikk.

Rapport fra en dinosaur

Jeg har, som aktiv amatørfotograf, vært medlem av flickr siden 2006. Dette er et nettsted som ble etablert for at fotografer kunne laste opp og få kommentarer til sine bilder fra medlemmer over hele verden. Mine verktøy har vært analoge og digitale kamera.

Ved en å hente ut statistikk for de 5 mest populære kamera (inkludert mobiltelefoner) fra de 10 mest populære produsentene viser statistikken at det er lagt ut 3,8 milliarder bilder ved bruk av disse fotoapparatene / mobiltelefonene.

Apple sine mobiltelefoner, sammen med Samsung, er de mest brukte fotografiske verktøy for å legge ut bilder på flickr.

Flickr 1

Statistikken viser at 78% av bildene er tatt med mobiltelefoner, mens den resterende andel på 22% er tatt med ulike typer fotoapparater.  Jeg har ikke statistikk for facebook, men antar at godt over 95% av alle bildene som deles der er tatt med mobiltelefon.

Flickr 2

Den tendensen vi nå ser er at tradisjonelle fotoapparater er i ferd med å bli en nisje for profesjonelle fotografer og (svært) ivrige amatører.

Det innebærer at markedet – og ressursene til produktutvikling – i stadig stigende grad vris mot mobiltelefoner. Dette er bra for ivrige mobilfotografer, men en potensiell tapsbombe for de produsenter som har hatt fotoapparater som sin forretningsmodell.

Vi «dinosaurer» som er vokst opp med analoge og digitale fotoapparater med diverse objektiver og lysutstyr, kan bare håpe at noen fabrikanter fortsatt vil utvikle produkter for oss…