Sesongstart i Fotogruppa

Styret ønsker dere alle velkomne til møte i fotogruppa torsdag 20. august kl. 18:30 på Galleriet.

Styret vil ha et opplegg for smittevern ifm. møtet. Det vil bli satt ut anti bac og vi vil sørge for at vi sitter i god avstand fra hverandre.

Det vil ikke bli servert noe på møtet, men dere må gjerne ta med litt kaffe på en termos.

Tema for møtet er:

  • Orientering om planer for høsten 2020
  • Informasjon om fotoutstillingen som åpnes lørdag 5. september
  • Fotoworkshop lørdag 29. august
  • Tema: Sommerminner 3 bilder på papir eller pinne (jeg har med antibac og vasker før/etter bruk)

Vi minner om fotoutstillingen i september. Innlevering av bilder til utstillingen er mandag 31. august. 

Minner om at vi avtale med IKON på Sundbytunet, og muligheten for print av bilder til utstillingen.

Innehaver Janne Grimsrud er selv fotograf og kan veilede og printe bilder i ulike størrelser fra små til de ganske store til en god pris for medlemmer i fotogruppa.

Hun har avansert utstyr og god kunnskap om teknikker.

Det er selvfølgelig opp til den enkelt å vurdere om det er aktuelt å benytte dette tilbudet.

Sjekk hjemmesida https://www.ikonsalg.com/ eller IKON på Facebook.

Velkommen til høsten første medlemsmøte!

For styret

Elin Borander

Aktivitetsplan høsten 2020

20.08.2020 Orientering om planer for høsten 2020
Informasjon om fotoutstillingen
Tema: Sommerminner
3 bilder på papir eller pinne

29.08.2020 Workshop – Gatefotografering i Oslo med Nils Johansen

31.08.2020 Innlevering av bilder til fotoutstilling

03.09.2020 Oppheng av fotoutstillingen – Bare styret møter

05.09.2020 Fotoutstilling på Galleriet fra 5. til 20. september

17.09.2020 Evaluering av fotoutstillingen
Ønsker vi en aktiv Facebook/Instagram side? Hvem vil administrere sidene?
Tema: Bilder fra gatefotografering / evt. andre bilder
3 bilder på papir eller pinne

20.09.2020 Fotoutstillingen tas ned, medlemmene må komme og hente egne bilder

08.10.2020 Tema: Utefotografering på Jessheim
Vi møtes på Galleriet og Terje snakker litt om hvordan ta bilder av biler i mørket m.m.

22.10.2020 Tema: Foredrag med fotograf Anne Helene Gjelstad som forteller sin bok om kvinner i Estland og deres kultur. Et samarbeid med Husflidslaget.
Fotogruppa har ansvaret for arrangementet og enkel servering.

29.10.2020 Frist innsending av bilder til Årboka 2020

05.11.2020 Årboka: Forsidebilde til Årboka, maks 1 bilder pr. medlem.
Vinner får bildet sitt på forsiden av årboka og gratis bok.
Tema: Presentasjon av Mapplethorpe v/ Dagfinn
3 bilder på papir eller pinne

19.11.2020 Tema: Et kaldt tema – Bildeserie fra Antarktis v/Tove Lise + foredrag om hvordan det var å være leder ved forskningsstasjonen på Antarktis v/Håkon Sjuls
3 bilder på papir eller pinne

03.12.2020 Innspill til temaer for våren 2021
Tema: Rødt – Vi ønsker primært at dere tar med røde bilder, eller bilder med røde detaljer
3 bilder på papir eller pinne.

10.12.2020 Juleavslutning på Bowler

 

Møtedatoer i Ullensaker kunstforening – Fotogruppa våren 2020

Om tittelbildet: Dette bildet av Jessheim stasjon er tatt av bildebyrået Mittet &Co for veldig lenge siden. Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets fotosamlinger som ligger tilgjengelig på deres nettside. Bildene er merket Public Domain. Det innebærer at du kan koipere, endre, spre og fremføre dette verket, selv for kommersielle formål, uten å spørre om tillatelse.

Etableringen av Jessheim stasjon, som ble åpnet i 1854, var vel det første skritt i utviklingen av «Jessheimbyen».

Alle møter er på torsdager kl. 18.30 i Galleri Jessheim.

Endringer kan komme i løpet av våren

Dato Aktiviteter
30.01.2020 Årsmøte

Bilder på papir eller pinne.

13.02.2020 Tema:

Bilder på papir eller pinne.

27.02.2020 Tema:

Bilder på papir eller pinne.

12.03.2020 Tema:

Bilder på papir eller pinne.

26.03.2020 Tema:

Bilder på papir eller pinne.

16.04.2020 Tema:

Bilder på papir eller pinne.

23.04.2020 Tema:

Bilder på papir eller pinne.

7.05.2020 Tema:

Bilder på papir eller pinne.

28.05.2020 Tema:

Bilder på papir eller pinne.

11.06.2020 Sommeravslutning Sundbytunet – Gulating pub

 

Møte i fotogruppa torsdag 25. april

Håper alle har hatt en fin påske, og brukt kameraet flittig…

Minner om medlemsmøte torsdag 25. april kl 18:30 på Galleriet.

Ta med bilder fra Fetsund lenser. Spennende å se hva dere har tatt bilde av.

Om du ikke var med, ta med 3 andre bilder på papir eller pinne.

Medlemmer og andre interesserte er hjertelig velkommen!

Ut på tur med fotogruppa 11. april!

11. april legger fotogruppa sitt medlemsmøte til Fetsund lenser.

De som ønsker det kan møtes på Galleri Jessheim kl. 17:30 for organisering av felles skyss.

Ellers er det mulig å møte opp direkte ved Fetsund lenser kl. 18:00.

Foruten fotoutstyr, anbefales det å ta med kaffe og eventuelt noe å spise.

Litt om Fetsund lenser

Anlegget ved Fetsund lenser ble tatt i bruk i 1861, etter at jernbanen kom til Fetsund i 1860. Jernbanebrua over Glomma hadde for små åpninger til at tømmerflåtene kunne seile igjennom, og det ble dermed behov for en ny lense nedenfor brua. I vassdrag med fellesfløting av løst tømmer har det vært nødvendig å bygge store lenseanlegg for å kunne sortere det nedfløtte tømmeret og levere det til de ulike kjøpere.

Det store anlegget omfatter faste og flytende innretninger i vann, og vel 20 bygninger ved vannet. I vann er de maskinelle innretningene bygget på pontonger, og flyter festet til pæler eller bunter av pæler. I tillegg til de sammenhengende lange gangbruene som løper parallelt gjennom det meste av anlegget hører det flytende hvilehytter og båter i mange størrelser og kategorier fra slepebåt til robåter. Pæleapparat hører også til.

På land finnes verksted, smie , sagbruk, båtbyggeri, hvilebrakker, materialhus og annet. I store trekk finnes alle de bygningene og utstyret som trengs for løpende vedlikehold og framstilling av vanlig redskap og utstyr til fløtingsarbeidet. Her ble smidd fløtehaker, bygd «Fetsundbåter» og annet lokalt utformet redskap. Fetsundbåten var klinkbygd og skilte seg sterkt ut fra f. eks. fløterbåtene som ble bygget og brukt i Flisa, lenger nord i Glomma.

Administrasjonssentret på Lund består av kontorbygning, kontorsjefbolig, vognskjul og arkivbygning. Disse ligger i et tun på en liten høyde, med et hageanlegg mot sør. Kontorbygningen og kontorsjefboligen har sveitserstilpreg.

Anleggene ved Fetsund er blitt forandret og omfanget redusert flere ganger i forbindelse med rasjonaliseringer i driften. Anlegget ble nedlagt i 1985. Fetsund lenser er et teknisk kulturminne som ikke bare var en betydelig arbeidsplass , men også hadde et eget samfunn med et særeget miljø. Dette har også preget lokalsamfunnet omkring. Både økonomisk, sosialt og kulturelt var fløterne og deres familier knyttet til lensene , som utgjorde rammer for deres liv og virke.

Kilde: Riksantikvaren

Møtedatoer i Ullensaker kunstforening Fotogruppa våren 2019

Aktiviteter vår 2019

Dato Aktiviteter
17.01.2019 Orientering om planer for våren.

Innspill på temaer for våren 2019

Bilder på papir eller pinne.

31.01.2019 Tema: Årsmøte

Bilder på papir eller pinne.

04.02.2019 Innlevering bilder til utstilling . Kl 18-20 i galleriet

Husk medkede bilder, utfylt innleveringsskjema og snor på bildene

09.02.2019 Åpning vår fotoutstilling kl. 14.00
14.02.2019 Tema:

Bilder på papir eller pinne.

24.02.2019 Avslutning fotoutstilling.Henting av ikke solgte bilder i galleriet kl. 16-17
28.02.2019 Tema:

Bilder på papir eller pinne.

14.03.2019 Tema: Anka (Ann-Karin Huseby) kåserer om sin fotografering.

Bilder på papir eller pinne.

28.03.2019 Tema:

Bilder på papir eller pinne.

11.04.2019 Tema:

Bilder på papir eller pinne.

25.04.2019 Tema:

Bilder på papir eller pinne.

09.05.2019 Tema:

Bilder på papir eller pinne.

23.05.2019 Tema:

Ta med bilder på papir eller pinne.

06.06.2019 Sommeravslutning Sundbytunet- Gulating pub

Alle møter er på torsdager kl. 18.30 i Galleri Jessheim.

Endringer kan komme i løpet av våren