Fra småbildeformat til «Full Frame»

Begrepet 135 (ISO 1007) ble introdusert av Kodak i 1934[1] som en betegnelse på et film- og kassettformat. Formatet benytter rullefilm med en bredde lik 35 mm. Formatet kombinerer en kompakt størrelse med forholdsvis høy bildekvalitet, og er det mest brukte filmformatet for systemkameraer.

Ruller med 135-film selges innelukket i en lystett metallkassett med 24 eller 36 bilder som gjør det mulig å lade fotoapparater med filmen i dagslys. Filmen er rullet opp på en spole inne i kassetten og stikker ut gjennom en smal spalte utstyrt med sorte fiber for at ikke lys skal trenge inn. For å bruke filmen plasseres kassetten i en fordypning på høyre side i kamerahuset. Filmen trekkes deretter ut gjennom spalten og festes til en spole på venstre side i kameraet. Når alle bilderuter på filmen er eksponert, må filmen spoles tilbake inn i kassetten igjen. Kassetten beskytter den eksponerte filmen mot lys og mekanisk påvirkning inder transport til laboratorium for fremkalling.

Det selskapet framfor noe som bidro til å gjøre dette filmformatet populært for stillbilder er Leitz i Wetzlar. Selskapets sjef for produktutvikling, Oskar Barnack, begynte rundt 1913 å eksperimentere med 35mm-film i ulike kameraer. Pga. kinofilmes popularitet var formatet billig og lett tilgjengelig. I 1923 ble en liten serie (serienummer 100 til 130) av det som skulle bli Leica-kameraet produsert, og i 1925 startet ordinær serieproduksjon. Leica hadde et negativformat som målte 36 x 24 mm. Leica var på ingen måte det eneste stillbildekameraet som benyttet dette formatet på denne tiden, men fordi Leica-kameraene ble kjent for presisjonsmekanikk, objektiver av høy kvalitet, og fordi mange kjente fotografer tok merket i bruk, ble Leica raskt det mest anerkjente merket som benyttet 35mm-film.

Kilde: Wikipedia

Det lille filmformatet møtte selvsagt motstand fra etablerte fotografer som opererte med bladfilm i størrelse som et A-4 ark. Den legendariske fotografen Ansel Adams hadde etter sigende en tommelfingerregel om at bilder maksimalt kunne kopieres til 4 ganger filmens størrelse. Med andre ord kunne et fotografi fra et småbildekamera maksimalt forstørres til 14,4 * 9,6 cm dersom det skulle ha brukbar kvalitet. Vi som har levert negativ fil til kopiering i laboratorium husker godt at kopiene gjerne kom i størrelse 9*13 eller 10*15.

Ansel Adams hadde et solid stativ for sitt storformatkamera da ha fotograferte i Yosemite nasjonalpark.

Imidlertid var mulighetene for kopiering i god kvalitet av større formater avhengig av flere faktorer:

 • Filmens lysfølsomhet: En lavt ISO-verdi (50-100) ga finere korn og tålte forstørring bedre.
 • Kameraets tekniske og optiske kvaliteter: Det var på dette området Leica la grunnlaget for sin suksess ved at de produserte optikk av høyeste kvalitet.
 • Optikken i forstørrelsesapparatet: Det hjelper ikke med god optikk på kameraet dersom forstørrelsesapparatet ikke kan utnytte kvaliteten i negativet.
 • Den kjemiske behandling av film og papir: For å få det beste ut av filmen kreves det nøyaktighet med temperatur og tid under framkallingen. Noen hurtiglabber kunne også slurve med kjemikaliene slik at resultat og holdbarhet ble dårlig.

En av fotohistoriens største navn, Henri Cartier Bresson, er kjent for sine berømte fotografier fra dagligliv og krig. Han sverget til Leica kamera og 50 mm. normalobjektiv.

Ved overgangen til digitale kamera satset særlig Nikon og Canon på såkalte «full frame» bildebrikker som hadde den samme størrelsen som en 135 mm filmrute. Den gamle diskusjonen om sammenhengen mellom størrelse og kvalitet gjentok seg og mange mente at kameraer med mindre brikker som APC og Four-Thirds ikke kunne gi like gode resultater som «full frame».

Diskusjonen går fortsatt på internett om hvor stor en bildebrikke må være for å gi et fullgodt resultat. Mange sverger til «full frame» mens studiofotografer og profesjonelle landskapsfotografer kanskje vil ha et medium format kamera.

Det hevdes sterkt at en større brikke kan fange mer lys – og derfor kan gjengi detaljer bedre og gi et bedre dynamisk omfang. Man bruker gjerne en analogi om at hvis du setter en bøtte ut i regnvær vil den kunne fange mer regnvann enn hvis du setter ut et lite glass.

I midlertid er det en lovmessighet at større brikker forutsetter større, tyngre og mer kostbare kamerahus og objektiver. Men: Det kameraet som gir de beste mulighetene for å fange er minneverdig øyeblikk er det kameraet du faktisk har med deg ut på tur. Et oppsett med medium format kamera og objektiver kan bli svært tung å dra med seg. Derfor ender (dessverre) stadig flere opp med å ta med seg en mobiltelefon i lomma. Det vil derfor alltid være et kompromiss mellom vekt/volum og bildekvalitet når du skal ta med et kamera.

Illustrasjonen over viser sammenhengen mellom ulike kameratyper og størrelsen på bildebrikken.

Alle objektiver (og smarttelefoner) har informasjon om brennvidden. Da er det viktig å huske at bildevinkelen ved ulike sensorstørrelser varierer. Selv bruker jeg for det meste 4/3 sensorer. Da vil jeg bruke ca. 50 mm., 25 mm. og 12 mm. objektiver for å få det samme utsnittet som ved bruk av 100 mm. (kort tele), 50 mm. (normalobjektiv) og 24 mm. (vidvinkel) på et «full-frame» kamera.

Tabellen viser sammenhengen mellom størrelsen på bildebrikken og brennvidder for normal-, tele- og vidvinkelobjektiver.

Til slutt: Dess mindre bildebrikke, med tilhørende kortere brennvidde, innebærer at dybdeskarpheten – ved samme blenderverdi – øker. Hvis jeg har et four-thirds 25 mm. normalobjektiv med med største blenderåpning f 2,0 vil det tilsvare et «full-frame» normalobjektiv med lysstyrke f 4,0. Fotografer som er opptatt av uskarp bakgrunn vil derfor tendere til å bruke kameraer med større bildebrikke.

4/3 kameraer har en bildebrikke hvor hvor arealet er ca. 25% av arealet på «full-frame» sensorer og derved fanger 1/4-del av lysmengden ved samme kombinasjon av ISO-verdi, lukkertid og blender. For å oppnå tilsvarende bildekvalitet mht. støy og dynamisk omfang som kameraer med «full-frame» bildebrikke, anbefales det derfor å sette ISO-verdien 2 steg lavere. Eksempelvis vil 200 ISO på micro4/3 tilsvare ISO 800 på «full-frame» i bildekvalitet. Denne ulempen kan kompenseres ved å bruke objektiver med høy lysstyrke – eksempelvis – normalobjektivet M.Zuiko MFT 25mm f/1.2 PRO. I tillegg har Olympus sine kamera en effektiv innebygd bildestabilisator som gjør at man kan bruke lengre lukkertider uten å få uskarpe bilder.

Med Olympus E-3 til Røros

Kirketårnet reiser seg bak slagghaugen.

I juli 2008 tok jeg med mitt nyervervede Olympus E-3 kamera påmontert det svært gode Zuiko Digital 14-54 f. 2,8-35 zoomobjektivet. Dette er et robust og værtettet semiprofesjonelt kamera, som allikevel ikke slo an blant profesjonelle fotografer på grunn av den mindre sensoren og en oppløsning på 10 megapiksler.

Om Bergstaden Røros

Den første smeltehytta på Røros ble anlagt i 1646, to år etter at det første malmfunnet ble gjort og den første prøvedriften begynte i Rauhammaren i 1644. Røros Kobberverk regner 1644 som sitt startår. Rett utenfor Bergstaden ligger flere kjente gruver: Kongens gruve og Christianus Sextus gruve i nord, Storwartz gruve og Olavsgruva i nordøst. På grunn av ulønnsom drift ble gruvedriften nedlagt i 1977.

Bergstaden har bevart mye av sitt gamle preg, og fra 1920-årene av har Riksantikvaren arbeidet for å bevare sentrale partier av miljøet, blant annet ved fredning av en rekke enkeltbygg og anlegg. Hele bykjernen er nå vernet, med barokkirken («Bergstadens Ziir») fra 1784, og slagghaugene. Kirken, som er en av stedets få bygninger av stein, er en av landets største med 1800 sitteplasser.

I 1980 kom Bergstaden med på UNESCOs Liste over verdens kultur- og naturarv (List of World Heritage). Verdensarvområdet ble utvidet i 2010 for å omfatte en større del av «cirkumferensen», de omkringliggende bygdene som ble påvirket av virksomheten ved kobberverket. (Kilde: Store norske leksikon)

Om kameraet

Nettstedet DpReview testet kameraet og vurderte det blant annet slik (oversatt ved bruk av Google Tranlate): For å starte med de positive tingene; for den relativt lave prisen, tilbyr E-3 overbevisende og svært konkurransedyktige funksjoner, som for eksempel vippeskjermen, IS stabilisering av sensoren, SSWF støvfjerning, sprutsikkert kamerahus som er unikt på dette nivået. På papiret har Olympus E-3 levert på alle viktige funksjoner, og i hånden føles det godt balansert responsivt og bunnsolid.

E-3 er da et kamera som gir fantastiske resultater så lenge du holder deg innenfor komfortsonen. Takket være sensorens begrensninger, hvis du tøyer grensene (prøver å fange for stort dynamisk område, øker følsomheten i lite lys, prøver å gjengi de fineste detaljene i et motiv), begynner den å under-prestere sammenlignet med de beste av konkurrentene.

Mine erfaringer med kameraet samsvarer i stor grad med vurderingene som ble gjort av DpReview: Et bunnsolid kamera med gode objektiver som kunne brukes i all slags vær. Begrensningene knyttet til dynamisk omfang (ca. 10 EV ved ISO 100) gjorde det nødvendig å fotografere i RAW-format for å kunne få best mulige resultater.

Etter at jeg la ut mine bilder fra Røros, fikk jeg en henvendelse om bruk av bildet nedenfor i forbindelse med oppgradering av Coop Megabutikken på Røros.

Til tross for en sensorstørrelse på 10 mb, kunne dette bildet fra Røros printes 8 meter langt og pryde inngangspartiet på Mega Røros.
Et kjent motiv fra Røros
Varme farger i et kaldt klima.
Tett trehusbebyggelse.
Tømmerhus.

Husrekke av tømmerbygninger.

Et lite hus ved slagghaugene.

Slagghaug fra gruvedriften.

Slagghaug.

Tradisjonelle byggeteknikker.

Trange forhold.

Trøndersk byggeskikk.

Her holdt avisa Fjell-Ljom til.

Hyttelva.
Ødegårds trykkeri.

Sleggvegen.

Kveldslys.

Bergstaden.

Småhus og kirkespir.

Mitt første år med Olympus E-400

Olympus E-400 med kit-objektivene 14-42 mm og 40-150 mm.

Jeg anskaffet meg et Olympus E-400 digitalt speilreflekskamera i februar 2007. Dette var det minste og letteste speilreflekskameraet på markedet. Dette skyldes at kameraet og objektivene var bygget i plast og at sensoren var i 4/3-formatet. Denne sensoren er halvparten så stor som det som sitter i såkalte «full frame» kameraer. En følge av den reduserte størrelsen på sensoren er at objektivene også kan gjøres mindre og lettere. Den såkalte «crop-faktoren» gjør at brennvidden (bildeutsnittet) blir doblet sammenlignet med «full-frame». De to objektivene dekker derved et zoom-område fra 28 mm vidvinkel til 300 mm tele. Det er en sammenheng mellom sensorens størrelse og dybdeskarphet, noe som innebærer at dybdeskarpheten ved f.eks. blender 5,6 tilsvarer blender 11 på et fullformat kamera. Det er med andre ord vanskeligere å få til uskarp bakgrunn i portretter med kamera som har mindre sensor. På den annen side får man økt dybdeskarphet ved bruk av mindre sensor, noe som kan være en fordel ved enkelte typer fotografering.

Men: Olympus har i de senere årene utviklet en serie av lyssterke tele- og makroobjektiver som kan gi en behagelig uskarp bakgrunn. Imidlertid var mine kit-objektiver, på linje med tilsvarende objektiver fra andre produsenter, relativt lyssvake med største blenderåpning på 3,5 for vidvinkelzoomen og 4,0 for telezoomen.

En gjentagende kritikk av 4/3-kamera har vært manglende dynamisk omfang, det vil si evnen til å gjengi detaljer i høylys (ikke utbrent) og skygger samtidig (ikke gjengrodd). Jeg har erfart at høylysene ofte ble utbrent da jeg tok i bruk dette kameraet, men jeg må også skylde på meg selv for manglende fototekniske kunnskaper. Jeg fotograferte den gangen dessverre ikke i RAW-format. Hadde jeg gjort det, ville jeg hatt flere vellykkede bilder å velge blant på harddisken.

Jeg var noe skeptisk til digitale speilreflekskamera da disse var utsatt for støv på bildebrikken ved bytte av objektiver. Olympus introduserte derfor en automatisk rens av sensor når kameraet ble slått på. Jeg har derfor aldri hatt slike problemer ved bruk av 4/3 og micro 4/3 kamera.

Bildene nedenfor er hentet fra mitt første år med dette kameraet:

FEBRUAR: Eidsvollsbygningen.

FEBRUAR: Vinterlandskap i Nes.
FEBRUAR: Rånåsfoss kraftstasjon.

MARS: Gamle Hvam museum.
MARS: Mjøs-samlingen på Minnesund.
APRIL: Fra Hurdalssjøen.
MAI: US Cars Gardermoen.
MAI: Fra Randbygrenda.
JUNI: Fra Bud.
JUNI: Fra Nannestad.
JULI: Fra Resdalen.
JULI: Fra Femunden.
AUGUST: Austin Healey.
AUGUST: Eidsvoll bygdetun.
SEPTEMBER: Utsikt fra Løykjedalen.
SEPTEMBER: Løykjedalen.
OKTOBER: Hovin.

OKTOBER: Hovin kirke.

OKTOBER: Udnes.

NOVEMBER: Trandumskogen.

NOVEMBER: Hovin.

DESEMBER: Festiviteten Eidsvoll Verk.

DESEMBER: Eidsvollsbygningen.

Møtedatoer i Ullensaker kunstforening – Fotogruppa våren 2020

Om tittelbildet: Dette bildet av Jessheim stasjon er tatt av bildebyrået Mittet &Co for veldig lenge siden. Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets fotosamlinger som ligger tilgjengelig på deres nettside. Bildene er merket Public Domain. Det innebærer at du kan koipere, endre, spre og fremføre dette verket, selv for kommersielle formål, uten å spørre om tillatelse.

Etableringen av Jessheim stasjon, som ble åpnet i 1854, var vel det første skritt i utviklingen av «Jessheimbyen».

Alle møter er på torsdager kl. 18.30 i Galleri Jessheim.

Endringer kan komme i løpet av våren

Dato Aktiviteter
30.01.2020 Årsmøte

Bilder på papir eller pinne.

13.02.2020 Tema:

Bilder på papir eller pinne.

27.02.2020 Tema:

Bilder på papir eller pinne.

12.03.2020 Tema:

Bilder på papir eller pinne.

26.03.2020 Tema:

Bilder på papir eller pinne.

16.04.2020 Tema:

Bilder på papir eller pinne.

23.04.2020 Tema:

Bilder på papir eller pinne.

7.05.2020 Tema:

Bilder på papir eller pinne.

28.05.2020 Tema:

Bilder på papir eller pinne.

11.06.2020 Sommeravslutning Sundbytunet – Gulating pub

 

Nannestad sykehjem – et livsgledehjem!

Et livsgledehjem er et sykehjem der hver enkelt beboer skal få tilrettelagt sin hverdag etter sitt behov og tidligere opplevelser/interesser, slik at de i større grad får mulighet til å bevare egen identitet. Et livsgledehjem har også samarbeid med skoler og barnehager som bidrar til å skape kontakt mellom generasjoner, samtidig som det, sammen med samarbeid med frivillige, skaper større åpenhet.

For å bli sertifisert som livsgledehjem er det 9 kriterier som må oppfylles:

 • Alle ansatte på sykehjemmet skal vite hva sertifiseringsordningen er, og hva det innebærer
 • Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager og frivillige organisasjoner
 • Virksomheten skal legge til rette for at beboer skal få komme ut i frisk luft minst en gang per uke
 • Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr
 • Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen
 • Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltider
 • Virksomheten skal legge til rette for å skape god kommunikasjon med pårørende
 • Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets hverdag

—–

Jeg ble forespurt om jeg kunne bidra med et landskapsbilde fra Nannestad som beboerne kunne kjenne seg igjen i. De ansatte ved sykehjemmet bladde gjennom albumet «Bilder fra Nannestad» på min flickr-side og valgte ut et bilde fra Kringlerdalen. Ved denne fossen har det vært både sag- og kvernbruk. Man kan fortsatt se rester etter murer og fundamenter i og ved elva.

Det aktuelle bildet tok jeg under en sykkeltur i juli 2017. Det var opprinnelig et panoramabilde, men det måtte beskjæres for å kunne passe inn på den tildelte veggplassen.

Bildet er produsert på fototapet og jeg fikk beskjed om at bildefilen skulle være på 3590*2500 piksler, noe som tilsvarer ca. 8,9 mb. Jeg tenkte at dette var lite for et bilde som skulle være 2.5 meter høyt og nesten 4 meter langt, men fasiten er at bildet fungerer godt fordi det betraktes på langt hold.

DSCF3442 copy

Sykehjemmet har, i samsvar med tidens trend, innarbeidet bildet i en installasjon som i tillegg til fotografiet består av en skigard, levende blomster og små steiner fra elva.

Takk til Nannestad sykehjem for dette interessante oppdraget!

Her er det originale bildet fra flickr:

DSCF2773_stitch copy

Dette panoramabildet er satt sammen av flere eksponeringer og viser tydelig grunnmuren fra den mølla som lå ved elva.