«Folke-foto»

Folkeviser, folkemusikk og folkeeventyr har det til felles at ingen vet hvem som i sin tid laget det.

Jeg har bladd i fotoalbum fra fjerne slektninger og funnet noen bilder som jeg synes er veldig gode og interessante da de viser hvor sterkt de materielle vilkår er endret over en relativt kort periode:

  • Avbildet person: Ukjent, men med fornavnet Nils
  • Fotograf: Ukjent
  • Årstall 1923
  • Sted: Antagelig Ringerike

Nils med sykkel