Møte i fotogruppa 28. februar: Tema RAW

Ullensaker kunstforening – Fotogruppa har møte torsdag 28. februar hvor medlemmene oppfordres til å ha med digitale filer i RAW-format som skal «fremkalles» til bilder hvor sluttresultatet varierer med den enkeltes valg i det «digitale mørkerommet».

RAW (engelsk for rå) er en fellesbetegnelse for filformater som kan benyttes ved digital fotografering. En billedfil av raw-format er ikke prosessert og således ikke klar til å bli trykket eller redigert. RAW-filer må etterbehandles i kameraet, eller på en datamaskin, med en raw-konverterer, og lagres i et annet filformat som TIFF, JPG eller PNG.
Det vanlige er at et digitalkamera produserer JPG-filer som er komprimert, og har automatisk fått justert både hvitbalanse, fargemetning og kontrast.
Karakteristisk for RAW-filer er at de ikke er bearbeidet eller endret av kameraets innebygde billedbehandlingsprogram. For de som selv ønsker å ha kontroll over bildenes egenskaper og kvalitet, er RAW-filer formatet som er best egnet for digital etterbehandling. Bildene framstår, i rå form, avhengig av hvordan kameraets sensorer fanger opp farge og lys.
Det er dusinvis av ulike RAW-filer (formater) i bruk, avhengig av type utstyr, som kameraer og filmskannere, og produsent av utstyr.
RAW-filer kalles tidvis for digitale «negativer» ettersom de har samme rolle som negativer i tidligere fotografering med film: det vil si negativer i den mening at det ikke er direkte anvendelig som et bilde, men har likevel all informasjon som er nødvendig for å opprette et bilde. Likeledes er prosessen med å konvertere et RAW-format, til et tilgjengelig synbart format, analogt med tidligere tiders arbeid i mørkerommet hvor fotografisk film ble omdannet til papirkopier. Prosessen med å konvertere et RAW-format er å foreta en rekke valg angående hvitbalanse, farger og kontrast for å ende opp med det ferdige bilde. Tilsvarende som med negativer er RAW-filene originaler hvor man kan gjenta prosessen med andre valg, om ønskelig.

Fordeler ved RAW
• Ikke noe kvalitetstap pga. kameraets behandling av bildet.
• Større fleksibilitet ved etterbehandling av bildet.
• Store muligheter for at framtidige konverteringsverktøy vil få frem enda bedre kvalitet av bildet, etter behandling.

Ulemper ved RAW
• Filene er langt større enn komprimerte; opptil seks ganger større enn en JPG-fil.
• Ingen standard behandlings/konverterings-prosess. Hver enkelt produsent og kameramodell har egne innfallsvinkler for å tolke en RAW-fil

Kilde: Wikipedia

Hvordan prosessere RAW-filer i ditt eget bildebehandlingsprogram?
Siden RAW-konverteren i ditt bildebehandlingsprogram kanskje ikke er oppdatert med de nyere RAW-format knyttet til de ulike kameramodellene, kan du oppleve å få en slik melding når du prøver å åpne filen: «unknown file format».

Adobe Digital Negative Converter

Løsningen er relativt enkel og gratis: Gå inn på denne nettadressen: https://helpx.adobe.com/photoshop/using/adobe-dng-converter.html

Når programmet er lastet ned til datamaskinen og startet opp, vises denne dialogboksen hvor du velger hvor de aktuelle filene er og hvor de skal lagres:

dng-dialog

Lykke til med bruk av Adobe Digital Negative Converter!