Kurs i regi av Ullensaker kulturråd

«Krogen» og Dagfinn Møller ble forespurt om å arrangere et kurs i utvikling av hjemmesider for de frivillige lag og foreninger i Ullensaker.

Første kurskveld ble gjennomført på rådhuset med 14 ivrige deltakere den 24. oktober.

Kai kurs 2 copy.jpg

Foto: Dagfinn Møller

Denne forespørselen fra kulturrådet er faktisk grunnen til at denne fotobloggen ble etablert. Jeg måtte jo lære meg verktøyet og ha noe å vise fram på kurset…

Oppdraget har vært lærerikt og jeg er svært glad for å ha fått denne forespørselen.