Skrømt

Min mor, Astrid Krog Halse, skrev dikt som ble utgitt i 10 diktsamlinger og i tillegg utgitt som dikt i samling med tittelen Målet hennar mor.

Diktene har i stor grad hentet tema og motiv fra hennes oppvekst og tilknytning til Meldal, Resdalen og Trollheimen. Diktene, som er skrevet på meldalsdialekt, varierer mellom naturskildringer, dystre eller muntre historier, regler eller personlige tema og har vært populær lesning, særlig  på hennes hjemtrakter.

Men diktene viste seg også å ha appell ut over Meldal – også til de unge. I en alder av 90 år opplevde hun at rockebandet Gåte satte melodi til 6 av hennes dikt og spilte dem inn på CDene Jygri og Iselilja. Blant andre komponister kan nevnes Heidi Skjerve, Laila Fagerhaug, Ronny Kjøsen, Tor Haldberg, Per Hjort Albertsen, Paul Okkenhaug og Geirr Tveitt.

Jeg prøver å realisere et prosjekt hvor jeg setter egne bilder til diktene. Nedenfor har jeg prøvd å illustrere diktet Skrømt fra diktsamlinga Løssinatta:

PA100057 copy copy_DAP_Golden Age copy

Skrømt

Dørin skrik på ruståt hengslo’
Skrømton’ ansa’ ingor stengslo’
Huska’ kring på sval og gang
Held med vakja natta lang.
◊◊◊
Medt i mørkast’ midnattstime,
kjem så ljøs ei månestrime.
Kalde, kvite beingrimsknokar
krøkje’ seg i hop i krokar,
◊◊◊
vender seg frå augom mine,
gjømme daudmanns-grina sine.
Å, eg veit da kven du er!
Du som eingong budde her.
◊◊◊
Du som åtte gard og grund.
Du som sleit di sjel isund.
Fór med mannedrap og svik?
Laug og svor og gjømte lik?
◊◊◊
Kvifor dreg du med deg følgje?
Treng du hjelp te’ noko dølgje?
Kor er han du vart å med?
Ska’ han alder gje deg fred?
◊◊◊
Tung vart straffa di å li’e.
Gang att her i alle ti’e.
Trø i ring i blodraut fár.
Sjå deg sjøl som den du var.

Astrid Krog Halse