Chinon CM-3 revisited

Skoleåret 1978/79 jobbet jeg som lærer i Roan kommune. Denne kommunen har rundt 1.000 innbyggere og ligger på yttersida av Fosen-halvøya. Kommunen blir fra 01.01.2020 slått sammen med Åfjord kommune, som også blir det nye navnet på den sammenslåtte kommunen.

Jeg var da, som nå, ivrig amatørfotograf og tok masse bilder ved bruk av mitt Chinon CM-3 speilrefleks kamera. Det var en stor opplevelse å oppleve det stadig skiftende lyset ute ved havet på de ulike årstidene. Bildene under er tatt i februar 1979.

De fleste bildene, også de to under, er tatt på Kodachrome 64 lysbildefilm. Bildene er scannet ved bruk av Nikon Coolscan V film-skanner.

Det første bildet er konvertert til svart-hvitt ved bruk av programmet Silver Efex Pro.

Roan96 copy_edited-1

Originalbildet i farger scannet fra Kodachrome 64.

Roan96 copy

Det (nye) store hamskiftet

Bildebetrakninger 2

Det store hamskiftet er et begrep som blir brukt om den omfattende endringsprosessen Norge gikk gjennom på 1800-tallet. Å skifte ham, betyr å få et nytt, ytre kroppsdekke. Slanger skifter f. eks. huden flere ganger i løpet av livet. Begrepet «hamskifte» ble brukt av dikteren Inge Krokann da han skulle beskrive de store endringene som fant sted i det norske bondesamfunnet. På samme måte som dyra skiftet samfunnet ham og fikk et helt nytt «utseende».
På begynnelsen av 1800-tallet drev man et arbeidsintensivt landbruk i Norge med lite bruk av landbruksmaskiner, og det var mye arbeidskraft tilgjengelig i bygdenorge. Men utover på 1800-tallet kom det til omfattende endringer i det norske samfunnet – i jordbruket og i demografien. Mennesker som hadde vært vant til å leve av marken de bodde på, ble en del av en større økonomisk helhet. Nye typer redskaper og maskiner endret på gårdsdriften, og handelen mellom land og by økte. I tillegg kom jordskiftelover i 1827 og 1859 som gjorde at bøndene fikk samlet sine jordteiger og fikk dermed større hele stykker til å arbeide med, noe som forenklet arbeidet og gjorde det lettere for bruk av maskiner. Det store hamskiftet representerer det tidsrommet hvor Norge gikk fra å være et førindustrielt samfunn til å være et industrisamfunn, hvor man gikk fra naturalhusholdning til salgsjordbruk.
Ettersom gårdsdriften ble effektivisert, og det ble lønnsomt å avle opp livdyr og dyrke mark, var det ikke behov for husmenn og ekstra arbeidere i så stor grad lenger. Jordbruket ble en egen industri, og mengder av fattige og arbeidsledige folk vandret inn til byer og handelssteder for å skaffe seg et levebrød. Slik startet en sentralisering av det norske folk, og mekanisk industri gjorde sitt inntog. Behovet for nyere redskap på gårdene lå til grunn for produksjon av landbruksutstyr. Som en effekt av dette, begynte byene å vokse, og det ble større behov for produksjon av andre ting også, som spiker, sement og trevarer. Utenlandske investorer begynte også å se utviklingspotensialet i Norge, og investerte i ny industri. Industrialiseringen var i gang, og ordningen med husmenns ble avviklet.
Ringvirkningene var i gang, og samferdselen ble bygd ut. Tross den store utvandringen til Amerika, økte innbyggertallet i Norge drastisk. Bedre forståelse for hygiene, økt levealder og høyere overlevelsesprosent blant barn var faktorene som gjorde dette mulig.

(Kilde: Wikipedia)

På samme måte gjennomlever vi i dag et nytt hamskifte hvor mekanisk industri med produksjon av fysiske varer erstattes av nye forretningsmodeller basert på digitale tjenester.

Innen foto har det gitt seg slike utslag:

  • Industrien knyttet til produksjon av film, kjemikalier og fotopapir er redusert til å bli et lite nisjemarked. Merkenavn som Kodak, Agfa og Ilford er ikke lenger dominerende i markedet. FujiFilm er et hederlig unntak som har klart å omstille seg fra film til digitale kamera.
  • Den analoge tida innebar at forbrukerne sendte filmen til Fotoknudsen, Preus, Schröder eller Kodak for så å få papirbilder tilbake i posten.
  • Noen av disse aktørene klarte å forlenge sin tid i markedet noe ved å tilby kundene å få printet ut bilder fra minnekort.
  • Kombinasjonen av internett, smarttelefoner og facebook tok imidlertid innersvingen på de tradisjonelle forretningsmodellene da brukerne fant ut at det var like greit å ta bilder ved bruk av telefonen og sende dem direkte til venner og bekjente.

Bildebetrakninger

Hvordan reagerte kameraindustrien på dette?

  • Kodak, som var en pioner innenfor digitale kamera, avskrev muligheten for at digitale bilder kunne får like god kvalitet som bilder basert på film. Vi vet hvordan det gikk.
  • Olympus har prøvd å ri en nostalgisk bølge ved å lage digitale kamera basert seg på et design som skal vise slektskapet tilbake til de ikoniske kameraene som de produserte på 60- og 70-tallet. Dette retro-grepet har appell til kunder som husker tilbake til den analoge tida, men er kanskje ikke like relevant for nye kundegrupper.

Personlig har jeg tatt med meg den gamle arbeidsflyten fra den analoge tida, men mørkerommet er erstattet av bildebehandlingsprogram og blekkskriver. Jeg synes fortsatt at et godt bilde fortjener å bli skrevet ut på papir.

 

Tilbakeblikk til 1963

I juni 1963 feiret Meldal bygdemuseum 25-års jubileum og min mor, Astrid Krog Halse, skulle framføre sitt dikt Bøgdaton i anledning dagen.

Bildet under viser min bror Helge som prøver talerstolen før arrangementet startet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Familien hadde ikke bil den gangen og måtte derfor koste på oss å leie en Ford Consul 315 fra Gaden & Larsen AS for å reise standsmessig tur/retur Trondheim – Meldal:

Ford Consul 315

Brødrene Halse hadde med sitt Kodak Brownie Fiesta for å forevige begivenheten, men vi hadde slurvet ved lading av film slik at de fleste bildene dessverre ble preget av slør:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Utsikt over Meldalen  med Resfjellet i bakgrunnen. Det flagges i anledning dagen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bildet over viser «Krogen» i jakke og slips med Vollagrenda i bakgrunnen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

«Krogen» poserer ved Stamphuset.

Diktet som ble framført i anledning dagen ble utgitt i samlinga Oska og elden:

BØGDATON

Er det duggurskvil i garda?
Underleg så stilt og rart.
Står og lye uti tona,
veit at eg må fårrå várt.
◊◊◊
Søv dem folket inni stuggun,
så må ingen vekj’ dem no.
Såmmårs dag med onnatider
treng dem kvila si i ro.
◊◊◊
Ittnå liv og ingor låto’,
ingin trø i trapp og sval.
Ingin sle’ opp stuggudøra,
ittnå ståk og ittnå smal.
◊◊◊
Kvite presta’, blåe bjello,
tett ikring med kor eg sjer.
Her er tid og ro for tankom.
Det er fred i garda her.
◊◊◊
Malisetra ligg og drømme,
gammel stuggu svart tå sot.
Her har brunne mangt er elds-mal,
furugadd og tyrirot.
◊◊◊
Sag og kvennhus, bur og låve,
alt som haur te på ein gard.
Gilde hus som hit er kome,
oppattømra slik dei var.
◊◊◊
Ligg og kvile her i liom,
minne frå ei onnor tid.
Gjeve folk som åtte husa,
tida dår er long forbi – !
◊◊◊
Arven fråd ei gamle slektin,
er det som er samla her.
Oss som reist frå heimegardom
lye innom når oss fer.
◊◊◊
Heile dalen ligg framfor deg,
Syn som gjer oss rik og glad.
Har du rot og ætt i bøgden,
står du på ein vigsla stad.

Astrid Krog Halse

 

 

 

Gamle bilder fra Hommelvik

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Farmor Sigrun, farfar Leif og min mor Astrid nyter sommersola på Saligberget mens min far Kåre foreviger begivenheten. Det samme gjør enten jeg eller min bror Helge med det nylig anskaffede Kodak Brownie Fiesta kameraet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jeg tester ut lekestativer på Hommelvik skole. Den gamle skolebygningen til venstre er nå revet. Min farfar og farmor hadde leilighet i dette bygget.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

På skolegården var det også plass til noen relativt frittgående høner.

XY280098 copy.jpgFarfar og farmor på tur ned fra Saligberget, mens jeg er opptatt av å blåse opp luftmadrassen…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

På Duggurmålhauga

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bildet av min mor, Astrid Krog Halse, er enten tatt av meg eller min bror Helge ved bruk av et Kodak Brownie Fiesta kamera. Bildet er antagelig tatt i juli 1963. Hun sitter på Duggurmålhaugen og ser mot Røssdalen, Mjukin og Resfjellet. Dette landskapet, med sin historie og spor etter levd liv, ga henne inspirasjon til flere dikt og noveller.

Diktet nedenfor er hentet fra samlingen Trettondagskvelden:

Her sjer du åt alle leie,
mårkje’ og myr og fjell.
Her kjem ho tidleg sola
Og dryge te’ langt på kveld.

Her sjer du attendatt åt dala.
Synberr er vegen du kom.
Attmed furu på høyluvolla
du standa og såg deg om.

Du sit oppå høgste rabbom
og kjenne deg glad og fri,
oppkomin brattast råkin
no kan du taka deg tid.

Tid til å sjå ut vegen
mot varde og snøkvit bre.
Her kan du kvile lenge
og drømme deg bort i fred.

Astrid Krog Halse